Alle kinderen groeien vanaf het begin, zowel voor als na de geboorte. Jaarlijks worden er veel kinderen geboren met een afwijking waarin dit niet normaal verloopt en er sprake is van beperkte groei.
Ieder kind heeft het recht om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Helaas blijkt uit ervaring dat veel kinderen hier niet de kans voor krijgen. Wij als stichting willen deze kinderen helpen door ze net als alle anderen kinderen de mogelijkheid geven te leren fietsen.
 
Wij weten dat een kindje met een beperking al veel extra kosten met zich mee brengt. Dit is ook de reden waarom wij graag deze kinderen de fietsen willen ‘uitlenen’’.
Het doel als stichting is er voor te zorgen dat alle fietsen worden uitgeleend zodat ouders kostenloos worden ondersteund met een fiets die na gebruik terug komt na de stichting. Zo zorgen wij dat de fiets gebruikt word door kinderen die het echt nodig hebben.

Afhankelijk van de financiële gezondheid van de stichting zullen wij bepalen of de fiets volledig vergoed word of dat er een deel van de aanschafprijs word vergoed.

Zie voor meer informatie ons BELEIDSPLAN